Het Theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:
  1. gevarenherkenning; bestaand uit 25 meerkeuze vragen waarvan de cursist minimaal 12 vragen goed moet beantwoorden
  2. verkeersregelinzicht; bestaand uit 40 meerkeuze vragen waarvan de cursist minimaal 35 goed moet beantwoorden
Beide onderdelen worden in een keer afgenomen en tellen even zwaar mee.

Praktijkexamen

Aansluitend op jouw rijopleiding (als theoriecertificaat behaald is) volgt een praktijkexamen.

Wat wordt er van jou verwacht?

Tijdens het rijexamen word jij beoordeeld op jouw rijstijl, overeenkomstig de verkeersregels, aangepast aan het overige verkeer, andere verkeersomstandigheden en de aard en de toestand van de weg.
Het praktijkexamen duurt in totaal ongeveer 55 minuten, waarvan ongeveer 35 minuten de cursist zelfstandig rijdt. De resterende tijd is voor formaliteiten. Na een ogentest en voertuigcontrole begint de rit. Tijdens het rijexamen voer jij twee bijzondere manoeuvres uit. Jij krijgt de opdracht om ongeveer 10 tot 15 minuten zelfstandig een route te rijden. De examinator zal jou tevens enkele vragen stellen over een bepaalde verkeerssituatie die jij tegenkomt tijdens het examen. Na de rit zal bij het CBR de uitslag bekend worden gemaakt en toegelicht.
Geslaagd ??!! Dan zal het CBR het uitslagformulier elektronisch verzenden naar het centraal rijbewijzenregister. Een dag na jouw examen kun jij met een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto jouw rijbewijs aanvragen bij de gemeente waar jij ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie.
De volgende bescheiden dien je mee te nemen op de dag van het praktijkexamen:
  • het oproepformulier (zorgt jouw instructeur voor)
  • een geldig theoriecertificaat
  • een geldig legitimatiebewijs
  • eventueel het adviesformulier van jouw TTT